Medicin

Medicinskema

Vi anbefaler, at alle vores patienter der får fast medicin, har et medicinsskema på sig, med angivelse af hvilke tabletter han/hun får, styrke på medicinen og dosering.
Dette medicinskema medbringes ved alle konsultationer her i praksis, hos speciallæger og på sygehuse. imagescabiv8wt

Receptbestilling

Ordination af ny medicin kan kun ske ved konsultationen hos lægen.

Fornyelse af recepter af allerede ordineret medicin kan ske på følgende måder:

– I forbindelse med konsultation hos lægen
– I forbindelse med konsultation hos sygeplejersken
– Ved direkte henvendelse hos sekretæren
– Ved telefonisk kontakt til sekretæren
– Via vore hjemmeside. Log på selvbetjening til højre på forsiden.

Fornyelse af recepter på stærk smertestillende medicin, beroligende medicin samt sovemedicin kan kun ske hos lægen!

 

Når du bestiller medicin bedes du oplyse følgende:

– Dit CPR nr.
– Præparatets navn (f.eks. Panodil)
– Hvad du får medicinen for (f.eks. smerter)
– Styrken på præparatet (f.eks 500mg)
– Dosis (f.eks 2 +2 +2)
– Hvor mange tabletter du ønsker (f.eks 100 stk.)
– Hvilket apotek medicinen ønskes udleveret fra
– Om du evt. ønsker flergangsrecept/årsrecept
– Hvis din medicin ikke må substitueres, er det vigtigt, at du oplyser os om dette!